Công văn 2316/SYT-VP Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

Đăng ngày 25 - 05 - 2023
Lượt xem: 50
100%

 


SYT CV 2316 Thuc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.pdf | UBND CV 1959.pdf

Tin liên quan

Kế hoạch 510/KH-SYT Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh...(01/03/2024 2:08 CH)

Công văn 586/SY-SYT Sao Y Quy chế quản lý, vận hành và tích hợp ứng dụng Công dân số Ninh Thuận(19/02/2024 9:30 SA)

Công văn 445/SYT-KHNVTC Đẩy mạnh quản lý, triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng tại các đơn vị...(01/02/2024 9:56 SA)

Công văn 6113/SYT_KHNVTC Cập nhật Mã số Giấy chứng sinh, Giấy báo tử, Giấy khám sức khoẻ lái xe...(03/01/2024 11:31 SA)

(KHẨN) Công văn 5918/SYT-KHNVTC Khảo sát về hạ tầng, vị trí, tiết bị phục vụ kết nối với phần mềm...(20/12/2023 9:37 SA)

Tin mới nhất

Công văn 1704/SY-SYT Sao Y Kế hoạch 1667/KH-UBND Phát triển thương mại điện tử tỉnh Ninh Thuận...(02/05/2024 9:33 SA)

(Văn bản chỉ đạo điều hành) Công văn 1681/SYT-KHNVTC V/v báo cáo kết quả thực hiện Công văn số...(25/04/2024 3:15 CH)

Công văn 1668/SYT-KHNVTC V/v đăng ký triển khai mô hình chuyển đổi số của Sở Y tế năm 2024(25/04/2024 10:07 SA)

(KHẨN) Công văn 1529/SYT-KHNVTC V/v Báo cáo hình thức thanh toán viện phí và xin ý kiến thanh...(19/04/2024 9:05 SA)

Công văn 1537/SYT-KHNVTC V/v cung cấp số liệu phục vụ đánh giá chỉ số chuyển đổi số (DTI) cấp...(19/04/2024 8:25 SA)

84 người đang online
°