Công văn 2363/SYT-KHNVTC Hủy thuốc gây nghiện hết hạn dùng. - TTYT Ninh Sơn

Đăng ngày 26 - 05 - 2023
Lượt xem: 24
100%

 


SYT CV 2363.pdf

Tin liên quan

Công văn 5522/SYT-KHNVTC Ý kiến góp ý dự thảo hồ sơ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của...(29/11/2023 10:10 SA)

Sao y Quyết định số 878/QĐ-QLD ngày 23/11/2023 của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục...(27/11/2023 9:17 SA)

Công văn 5314/SYT-KHNVTC Lấy ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi Luật Dược lần 2(20/11/2023 4:03 CH)

Thông báo 5288/TB-SYT Thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc, đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc đối...(17/11/2023 4:18 CH)

Công văn 5272/SY-SYT Sao y Quyết định số 826/QĐ-QLD của Cục quản lý Dược về việc ban hành danh...(16/11/2023 3:45 CH)

Tin mới nhất

Công văn 5522/SYT-KHNVTC Ý kiến góp ý dự thảo hồ sơ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của...(29/11/2023 10:10 SA)

Sao y Quyết định số 878/QĐ-QLD ngày 23/11/2023 của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục...(27/11/2023 9:17 SA)

Sao y 5368/SY-SYT Công văn số 10212/QLD-CL ngày 20/11/2023 của Cục Quản lý Dược về việc công bố...(22/11/2023 1:56 CH)

Công văn 5314/SYT-KHNVTC Lấy ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi Luật Dược lần 2(20/11/2023 4:03 CH)

Thông báo 5288/TB-SYT Thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc, đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc đối...(17/11/2023 4:18 CH)

50 người đang online
°