Công văn 1857/SYT-VP Báo cáo đề xuất kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Đăng ngày 04 - 05 - 2023
Lượt xem: 33
100%

 


SYT CV 1857.pdf | Phu luc 1857.pdf

Tin liên quan

KHẨN - Công văn 1847/SYT-VP Góp ý sửa đổi Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực y tế(04/05/2023 11:15 SA)

Công văn 1325/SYT-VP Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định nghi lễ tổ chức các ngày kỷ niệm;...(29/03/2023 2:41 CH)

KHẨN - Công văn 1170/SYT-VP Góp ý dự thảo Báo cáo Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 06- NQ/TU,...(22/03/2023 2:29 CH)

Công văn 1131/SYT-VP Thống nhất dự thảo Báo cáo Hội nghị chuyên đề về thực trạng và giải pháp cải...(21/03/2023 10:25 SA)

Tin mới nhất

KHẨN - Công văn 1847/SYT-VP Góp ý sửa đổi Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực y tế(04/05/2023 11:15 SA)

Công văn 1676/SYT-KHNVTC V/v góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 22/2020/TT-BYT ngày...(19/04/2023 9:59 SA)

Công văn 1607/SYT-KHNVTC Góp ý dự thảo Đề án tổ chức tuyến phố đi bộ trên địa bàn Tp. Phan Rang...(14/04/2023 8:45 SA)

Công văn 1456/SYT-VP V/v Thống nhất dự thảo Quy chế phối hợp làm việc giữa Ban Quản lý các khu...(06/04/2023 9:24 SA)

Công văn 1459/SYT-KHNVTC V/v ý kiến góp ý đề xuất, sửa đổi bổ sung nội dung các Thông tư của Bộ Y...(06/04/2023 9:17 SA)

19 người đang online
°