Quyết định 297/QĐ-SYT Về việc thu hồi Quyết định số 151/QĐ – SYT ngày 10/4/2023, Quyết định số 170/QĐ-SYT ngày 18/4/2023, Quyết định số 171/QĐ-SYT ngày 18/4/2023 của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 30 - 06 - 2023
Lượt xem: 38
100%

 


QĐ 297.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định 368/QĐ-SYT Công bố công khai giao dự toán chi ngân sách năm 2023 cho các đơn vị trực...(18/08/2023 8:55 SA)

Quyết định 357/QĐ-SYT Công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2023 cho Văn phòng Sở Y tế, 8...(10/08/2023 2:46 CH)

Quyết định 293/QĐ-SYT Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2023 của các đơn...(30/06/2023 3:56 CH)

Quyết định 269/QĐ-SYT Về việc công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2023 cho Văn phòng Sở...(15/06/2023 9:03 SA)

Quyết định 236/QĐ-SYT Công bố công khai giao dự toán chi ngân sách năm 2023 cho các đơn vị trực...(02/06/2023 10:22 SA)

75 người đang online
°