Kế hoạch 926/KH-KSBT Tổ chức đánh giá chương trình hành động viên chức trước khi xem xét trình cấp thẩm quyền bồ nhiệm chức danh Phó trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

Đăng ngày 09 - 06 - 2023
Lượt xem: 47
100%

 


KH 926.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công văn 4250/TB-SYT Tạm hoãn thi tuyển chức danh Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và Phó Trưởng phòng...(22/09/2023 10:34 SA)

Thông báo 4132/TB-SYT Kết quả điểm đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm các...(18/09/2023 10:53 SA)

Thông báo 4130/TB-SYT Kết quả điểm đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm các...(18/09/2023 10:40 SA)

Quyết định 406/QĐ-SYT Thành lập Hội đồng đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ...(11/09/2023 2:08 CH)

Thông báo 4007/TB-SYT Tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm các chức...(11/09/2023 2:06 CH)

86 người đang online
°