Công văn 3222/TB-SYT Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng - CV 7930

Đăng ngày 24 - 07 - 2023
Lượt xem: 26
100%

 


SYT TB 3222.pdf

Tin liên quan

Công văn 3407/SYT-KHNVTC Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng - CV...(02/08/2023 10:10 SA)

Thông báo 2562/TB-SYT Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng - CV 5966(08/06/2023 9:21 SA)

Thông báo 2301/TB-SYT Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm - QĐ 335(24/05/2023 9:41 SA)

Thông báo 2287/TB-SYT Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm - QĐ 264(23/05/2023 3:33 CH)

Thông báo 2156/TB-SYT Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng - CV 4889(17/05/2023 3:31 CH)

Tin mới nhất

Công văn 3407/SYT-KHNVTC Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng - CV...(02/08/2023 10:10 SA)

Thông báo 2562/TB-SYT Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng - CV 5966(08/06/2023 9:21 SA)

Thông báo 2301/TB-SYT Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm - QĐ 335(24/05/2023 9:41 SA)

Thông báo 2287/TB-SYT Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm - QĐ 264(23/05/2023 3:33 CH)

Thông báo 2156/TB-SYT Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng - CV 4889(17/05/2023 3:31 CH)

6 người đang online
°