Công văn 3407/SYT-KHNVTC Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng - CV 8364

Đăng ngày 02 - 08 - 2023
Lượt xem: 30
100%

 


SYT TB 3407.pdf

Tin liên quan

Công văn 3222/TB-SYT Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng - CV 7930(24/07/2023 4:02 CH)

Thông báo 2562/TB-SYT Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng - CV 5966(08/06/2023 9:21 SA)

Thông báo 2301/TB-SYT Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm - QĐ 335(24/05/2023 9:41 SA)

Thông báo 2287/TB-SYT Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm - QĐ 264(23/05/2023 3:33 CH)

Thông báo 2156/TB-SYT Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng - CV 4889(17/05/2023 3:31 CH)

Tin mới nhất

Công văn 3222/TB-SYT Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng - CV 7930(24/07/2023 4:02 CH)

Thông báo 2562/TB-SYT Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng - CV 5966(08/06/2023 9:21 SA)

Thông báo 2301/TB-SYT Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm - QĐ 335(24/05/2023 9:41 SA)

Thông báo 2287/TB-SYT Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm - QĐ 264(23/05/2023 3:33 CH)

Thông báo 2156/TB-SYT Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng - CV 4889(17/05/2023 3:31 CH)

58 người đang online
°