Công văn 4018/SYT-VP Cung cấp thông tin phục vụ công tác khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023.

Đăng ngày 11 - 09 - 2023
Lượt xem: 7
100%

 


YT CV 4018.pdf

Tin liên quan

Công văn 4252/SYT-VP Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp.(22/09/2023 10:39 SA)

Báo cáo 4016/BC-SYT Tình hình thực hiện cải cách hành chính quý III năm 2023 (Từ ngày 05/6/2023...(11/09/2023 1:54 CH)

Quyết định 394/QĐ-SYT Ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Đào tạo và...(05/09/2023 8:13 SA)

Quyết định 393/QĐ-SYT Ban hành Nội quy tiếp công dân(05/09/2023 8:05 SA)

Công văn 3469/SYT-VP Thông báo danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần theo Nghị...(07/08/2023 10:22 SA)

Tin mới nhất

Công văn 4252/SYT-VP Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp.(22/09/2023 10:39 SA)

Công văn 4069/SYT-VP V/v Nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai thực hiện Dịch vụ công trực...(13/09/2023 9:49 SA)

Báo cáo 4016/BC-SYT Tình hình thực hiện cải cách hành chính quý III năm 2023 (Từ ngày 05/6/2023...(11/09/2023 1:54 CH)

Quyết định 394/QĐ-SYT Ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Đào tạo và...(05/09/2023 8:13 SA)

Quyết định 393/QĐ-SYT Ban hành Nội quy tiếp công dân(05/09/2023 8:05 SA)

33 người đang online
°