Công văn 4126/SYT-KHNVTYC Đồng ý điều tiết thuốc trúng thầu năm 2022 - BV Y dược cổ truyền với TTYT Thuận Nam

Đăng ngày 18 - 09 - 2023
Lượt xem: 19
100%

 


SYT CV 4126.pdf

Tin liên quan

Công văn 4238/SY-SYT Sao y Công văn số 732/TTMS-NVĐT của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc...(22/09/2023 9:54 SA)

Công văn 1619/KSBT-DTTBYT Yêu cầu báo giá Thiết bị lấy mẫu khí, mẫu bụi cá nhân năm 2023 (22/09/2023 5:38 CH)

Công văn 1613/KSBT-DTTBYT Yêu cầu báo giá Vật tư năm 2023( lần 2). (22/09/2023 5:33 CH)

Công văn 4191/SYT-KHNVTC Thay đổi số đăng ký thuốc trúng thầu thuộc gói số 1: gói thầu thuốc...(20/09/2023 8:34 SA)

Công văn 4128/SYt-KHNVTC Đồng ý điều tiết thuốc trúng thầu năm 2022 - TTYT Thuận Nam với Bệnh...(18/09/2023 10:33 SA)

Tin mới nhất

Công văn 4238/SY-SYT Sao y Công văn số 732/TTMS-NVĐT của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc...(22/09/2023 9:54 SA)

Công văn 1619/KSBT-DTTBYT Yêu cầu báo giá Thiết bị lấy mẫu khí, mẫu bụi cá nhân năm 2023 (22/09/2023 5:38 CH)

Công văn 1613/KSBT-DTTBYT Yêu cầu báo giá Vật tư năm 2023( lần 2). (22/09/2023 5:33 CH)

Công văn 4191/SYT-KHNVTC Thay đổi số đăng ký thuốc trúng thầu thuộc gói số 1: gói thầu thuốc...(20/09/2023 8:34 SA)

Công văn 4128/SYt-KHNVTC Đồng ý điều tiết thuốc trúng thầu năm 2022 - TTYT Thuận Nam với Bệnh...(18/09/2023 10:33 SA)

13 người đang online
°