Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 39 (Từ ngày 22/9 đến ngày 28/9/2023)

Đăng ngày 28 - 09 - 2023
Lượt xem: 85
100%

 

I. Phòng chống dịch:

1.Tình hình dịch bệnh:

Huyện/TP

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

 
 

Sốt xuất huyết

TT

0

0

2

0

0

0

0

2

 

CD

82

198

124

39

0

9

35

487

 

Tay chân miệng

TT

1

2

1

1

3

0

3

11

 

CD

129

100

95

30

11

26

52

443

 

Sốt rét

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

1

0

0

7

0

0

8

 

Tả

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Thương hàn

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

1

0

0

1

2

 

Viêm não VR

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

VMN do NMC

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

SPB nghi Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

2

0

0

1

0

3

 

Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Cúm  A(H5N1)

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Covid-19

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

14

78

98

4

0

11

33

238

 

Dại

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

LMC nghi Bại liệt

TT

0

1

0

0

0

0

0

1

 

CD

0

1

0

0

0

0

0

1

 

Đau mắt đỏ do vi rút Adeno

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Thủy đậu

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

8

9

3

40

24

0

1

85

 

Quai bị

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

1

1

0

0

2

 

2. Cập nhật ca bệnh xã/ phường:

STT

Địa Phương

Tuần 39

SXH

TCM

Thủy đậu

Sốt rét

LMC nghi bại liệt

I

Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

1

Mỹ Hải

 

1

 

 

 

Cộng

 

1

 

 

 

II

Huyện Ninh Phước

1

Phước Hữu

 

1

 

 

 

2

Phước Sơn

 

1

 

 

3

Phước Hải

 

 

 

 

 

Cộng

 

2

 

 

 1

III

Huyện Ninh Hải

1

Khánh Hải

1

 

 

 

 

2

Phương Hải

1

 

 

 

 

3

Xuân Hải

 

1

 

 

 

Cộng

2

 

 

 

IV

Huyện Ninh Sơn

1

Mỹ Sơn

 

1

 

 

 

Cộng

 

1

 

 

 

V

Huyện Bác Ái

1

Phước Thành

 

1

 

 

 

2

Phước Tiến

 

1

 

 

 

3

Phước Thắng

 

1

 

 

 

Cộng

 

3

 

 

 

VII

Huyện Thuận Nam

1

Phước Dinh

 

1

 

 

 

2

Phước Diêm

 

1

 

 

 

3

Cà Ná

 

1

 

 

 

Cộng

 

3

 

 

 

Tổng cộng toàn tỉnh

2

11

0

0

1

Số ổ dịch SXH, TCM tính đến ngày 28/9/2023:

Số ổ dịch

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh

Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

7

0

1

0

0

4

12

TCM

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

3

0

5

0

1

1

2

12

3. Nhận xét:

a. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh trong tuần:

Loại bệnh

Tuần

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

Tuần 38

0

0

1

0

0

0

0

1

Tuần 39

0

0

2

0

0

0

0

2

TCM

Tuần 38

4

3

0

1

2

1

5

16

Tuần 39

1

2

1

1

3

0

3

11

Covid - 19

Tuần 38

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 39

0

0

0

0

0

0

0

0

SR

Tuần 38

0

0

0

0

1

0

0

1

Tuần 39

0

0

0

0

0

0

0

0

Thủy đậu

Tuần 38

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 39

0

0

0

0

0

0

0

0

Quai bị

Tuần 38

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 39

0

0

0

0

0

0

0

0

SPB Nghi Sởi

Tuần 38

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 39

0

0

0

0

0

0

0

0

Sởi

Tuần 38

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 39

0

0

0

0

0

0

0

0

b. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh cùng kỳ đầu năm đến nay:

Loại bệnh

Tính đến tuần 39 năm 2023

Tính đến tuần 39

 năm 2022

So sánh cùng kỳ (%)

SXH

 

487

 

 

949

 

 Giảm 48,6%

TCM

 

443

 

 

39

 

 Tăng 11,4 lần

Sốt rét

 

8

 

 

4

 

 Tăng 100%

Thủy đậu

 

85

 

 

3

 

 Tăng 28 lần 

Quai bị

 

2

 

 

1

 

 Tăng 1 ca

SPB nghi Sởi

 

3

 

 

2

 

 Tăng 1 ca

Covid - 19

 

238

 

 

2.923

 

 Giảm 91,8%

Tin liên quan

Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 51(Từ ngày 22/12 đến ngày 28/12/2023)(28/12/2023 3:35 CH)

Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 51(Từ ngày 15/12 đến ngày 21/12/2023)(21/12/2023 4:44 CH)

Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần 47 (Từ ngày 17/11/2023 đến ngày 23/11/2023)(23/11/2023 4:16 CH)

Phóng sự Những điều cần biết về bệnh dại(29/09/2023 2:52 CH)

Khuyến cáo phòng chống Bệnh Đậu mùa khỉ(29/09/2023 8:56 SA)

Tin mới nhất

Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 09 (Từ ngày 23/02 đến ngày 29/02/2024)(29/02/2024 10:10 SA)

Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 08 (Từ ngày 16/02 đến ngày 22/02/2024)(22/02/2024 8:47 SA)

Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 06 & 07 (Từ ngày 02/02 đến ngày 15/02/2024)(15/02/2024 4:25 CH)

Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 05(Từ ngày 26/01 đến ngày 01/02/2024)(01/02/2024 8:05 SA)

Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 04(Từ ngày 19/01 đến ngày 25/01/2024)(26/01/2024 9:40 SA)

47 người đang online
°