Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 36 (Từ ngày 01/9 đến ngày 07/9/2023)

Đăng ngày 07 - 09 - 2023
Lượt xem: 76
100%

 

1.Tình hình dịch bệnh:

 

Huyện/TP

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

Sốt xuất huyết

TT

0

1

3

0

0

0

0

4

CD

82

198

121

39

0

9

35

484

Tay chân miệng

TT

2

3

2

1

0

0

2

10

CD

120

92

92

28

4

25

43

404

Sốt rét

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

1

0

0

5

0

0

6

Tả

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Thương hàn

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

1

1

Viêm não VR

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

VMN do NMC

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

SPB nghi Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

2

0

0

1

0

3

Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Cúm  A(H5N1)

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Covid-19

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

14

78

98

4

0

11

33

238

Dại

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

LMC nghi Bại liệt

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

BTNMPS

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Thủy đậu

TT

0

1

0

0

0

0

0

1

CD

8

8

3

40

24

0

1

84

Quai bị

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

1

1

0

0

2

2. Cập nhật ca bệnh xã/phường:

 

STT

Địa Phương

Tuần 36

SXH

TCM

Thủy đậu

Sốt rét

Covid-19

I

Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

1

Tấn Tài

 

1

 

 

 

2

Đông Hải

 

1

 

 

 

Cộng

 

2

 

 

 

II

Huyện Ninh Phước

1

Phước Dân

 

2

 

 

 

2

Phước Thuận

 

1

 

 

 

 

3

An Hải

1

 

 

 

 

4

Phước Thái

 

 

1

 

 

Cộng

1

3

1

 

 

III

Huyện Ninh Hải

1

Tri Hải

2

 

 

 

 

2

Khánh Hải

1

 

 

 

 

3

Xuân Hải

 

1

 

 

 

4

Vĩnh Hải

 

1

 

 

 

Cộng

3

2

 

 

 

IV

Huyện Ninh Sơn

1

Mỹ Sơn

 

1

 

 

 

Cộng

 

1

 

 

 

VII

Huyện Thuận Nam

2

Cà Ná

 

1

 

 

 

3

Phước Minh

 

1

 

 

 

Cộng

 

2

 

 

 

Tổng cộng toàn tỉnh

4

10

1

 

 

* Số ổ dịch SXH, TCM tính đến ngày 07/9/2023:

 

Số ổ dịch

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

7

0

1

0

0

4

12

TCM

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

3

0

5

0

1

1

2

12

3. Nhận xét:

a. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh trong tuần:

Loại bệnh

Tuần

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

Tuần 36

0

1

3

0

0

0

0

4

Tuần 35

0

0

0

0

0

0

0

0

TCM

Tuần 36

2

3

2

1

0

0

2

10

Tuần 35

8

3

7

3

2

2

5

30

Covid - 19

Tuần 36

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 35

0

0

0

0

0

0

0

0

SR

Tuần 36

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 35

0

0

0

0

0

0

0

0

Thủy đậu

Tuần 36

0

1

0

0

0

0

0

1

Tuần 35

0

0

0

0

0

0

0

0

Quai bị

Tuần 36

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 35

0

0

0

0

0

0

0

0

SPB Nghi Sởi

Tuần 36

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 35

0

0

0

0

0

0

0

0

Sởi

Tuần 36

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 35

0

0

0

0

0

0

0

0

b. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh cùng kỳ đầu năm đến nay:

Loại bệnh

Tính đến tuần 36 năm 2023

Tính đến tuần 36 năm 2022

So sánh cùng kỳ (%)

SXH

 

484

 

 

667

 

 Giảm 27,4 %

TCM

 

404

 

 

38

 

 Tăng 10,6 lần

Sốt rét

 

6

 

 

4

 

 Tăng 50%

Thủy đậu

 

84

 

 

2

 

 Tăng 42 lần 

Quai bị

 

2

 

 

1

 

 Tăng 1 ca

SPB nghi Sởi

 

3

 

 

0

 

 Tăng 3 ca

Covid - 19

 

238

 

 

2.914

 

 Giảm 91,8%

Tin liên quan

Tình hình bệnh Dại trên người và cách phòng bệnh Dại(20/03/2024 4:27 CH)

Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 51(Từ ngày 22/12 đến ngày 28/12/2023)(28/12/2023 3:35 CH)

Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 51(Từ ngày 15/12 đến ngày 21/12/2023)(21/12/2023 4:44 CH)

Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần 47 (Từ ngày 17/11/2023 đến ngày 23/11/2023)(23/11/2023 4:16 CH)

Phóng sự Những điều cần biết về bệnh dại(29/09/2023 2:52 CH)

Tin mới nhất

Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 20 (Từ ngày 10/5 đến ngày 16/5/2024)(16/05/2024 3:46 CH)

Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 19 (Từ ngày 03/5 đến ngày 09/5/2024)(09/05/2024 4:04 CH)

Tình hình dịch bệnh tuần thứ 18 (Từ ngày 26/4 đến ngày 2/5/2024)(03/05/2024 7:35 SA)

Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 17 (Từ ngày 19/4 đến ngày 25/4/2024)(25/04/2024 4:07 CH)

Công văn 1654/SYT-KHNVTC V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh Lao(25/04/2024 10:03 SA)

2 người đang online
°